Buçaj pranon mirënjohje nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
E publikuar: Apr 23, 2012

ISO

Qeveria e Kosovës i dorëzoi Kompanisë Buçaj mirënjohjen për vendin e dytë në mesin e top ndërmarrjeve të vitit 2009.

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), i dorëzoi Kompanisë Buçaj çertifikatën e vendit të dytë në mesin e top ndërrmarrjeve të vitit 2009.

 

Copyright 2011, BUÇAJ sh.p.k.